Jak nás podpořit?

PS Prácheň zabezpečuje svoji činnost především díky obětavému úsilí vedoucích, kteří tuto velmi cennou práci provádějí ve svém volném čase a zcela zdarma. Proto přivítáme jakoukoliv materiální i finanční podporu ze strany firem, podnikatelů i ostatních, která může pomoci zabezpečit také další atraktivní program dětí během celého roku i na táboře.

Občanské sdružení Pionýr na základě svého Statutu vyvíjí činnost na podporu a ochranu mládeže, a proto se může stát, podle zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, příjemcem daru, který je možno započítat jako odečitatelnou položku z daňového základu. Číslo konta: 0821865319/0800.


 

zvalidovanozvalidovano