Diego

   D     Emi  G     D 

R: Diego, don Diego, krásný koně máš, 
        Emi    G      D 
  Diego, don Diego, proč máš v očích pláč? 
      D      Emi    G         D 
1. Za to hříbě, done Diego, tady nuggety všechny mé máš, 
            Emi     G      D 
  za to hříbě, done Diego, za tu malou bílou tvář. 

R: 

2. Do očí pohleď svýmu koni, až v nich uzříš ohňů zář, 
  pak skloň hlavu do jeho hřívy a vzpomeň na těch chvil pár. 

R: 

Rec: Tenkrát, tenkrát jsem ještě nevěděl, stařičký done Diego, co  
   to hříbě pro tebe znamenalo, nevěděl jsem, že se přihnalo  
   ráno štváno září ohňů až k vratům tvýho ranče s malým živým  
   uzlíčkem v sedle. 

R: