Montgomery   (Jižní eskadrona)

Recitace: Dávno utichly boje, i vítr odvál dunění kopyt někam tam, kde 
   se vyprahlá poušť trávy snoubí s obzorem, dávno pohasl lesk 
   v očích dívky, již osud zanechal tak samotnou, se srdcem 
   navždy, navždy prázdným. 
  D            G   Emi 
1. Déšť ti, holka, smáčel vlasy, 
    A7            D  A7 
  z tvých očí zbyl prázdnej kruh, 
  D            G   Emi 
  kde je zbytek z tvojí krásy, 
  A7         D 
  to ví dneska jenom Bůh. 
 
R: Z celé jižní eskadrony 
  nezbyl ani jeden muž, 
  v Montgomery bijou zvony, 
  déšť ti smejvá ze rtů růž 
 
2. Tam na kopci v prachu cesty 
  leží i tvůj generál, 
  v ruce šátek od nevěsty, 
  ale ruka leží dál. 
 
R: Z celé jižní eskadrony... 
 
3. Tvář má zšedivělou strachem, 
  zbylo v ní pár těžkých chvil. 
  proužek krve stéká prachem, 
  déšť mu slepil vlasy jak jíl. 
 
R: Z celé jižní eskadrony... 
 
Rec: Nedočkáš se, holka, svý jižní eskadrony, 
   tý velký chlouby nás, mrtvejch všech, 
   dříve najdeš hroby mezi stromy 
   anebo šest stop hlíny tam, v těch smutnejch zdech. 
 
4. Tam na kopci v prachu cesty 
  leží i tvůj generál. 
  V ruce šátek od nevěsty, 
  ale ruka leží dál 
 
Rec: Vím, že nejsem sama, které osud odepřel jedinou lásku, a 
   také vím, že tak jako mně, i mnoha jiným se stále vrací ono 
   tragické "proč". 
 
5. Déšť ti šeptá jeho jméno, 
  šeptá ho i listoví, 
  lásku měl rád víc než život, 
  to ti nikdy nepoví. 
 
R: Z celé jižní eskadrony...