Proběhlé akce

07. - 09.06. 2013 Republikové setkání pionýrských oddílů Kdyně 2013 - Tajemství hradu Rýzmberk

Po loňském Krajském setkání v Sušici, jsme se letos rozjeli na celorepublikové setkání pionýrů do Kdyně. Po té, co jsme se dozvěděli, že nebudeme spát v chatkách, ale ve vlastních stanech, jsme byli mile překvapeni obrovským zájmem našich Otaváků. Zájem byl tak velký, že jsme naplnili kvótu 26 účastníků naplnili během dvou dnů. Více jsme opravdu vzít nemohli a snad ti co s náma nemohli, příště budou při přihlašování rychlejší a  na další akce pojedou.

Dalo by se tu sáhodlouze povídat o tom, jak to bylo skvělé, jak se sjelo do Kdyně více jak 710 pionýrů, jak nám nádherně vyšlo počasí, jaké  aktivity jsme si vyzkoušeli a hlavně jaká byla Bílá paní Apolena .... ale to se nedá popsat ... to se musí zažít. Snad nejlépe to popsala samotná Bílá paní Apolena (Dáša Čechová)
ZDE na stránkách Pionýra.
Naše dík patří nejen Bílé paní Apoleně, její Klíčnici, všem organizátorům, ale především té hlavní - Ivance Mochurové

A tady jako vždy na závěr máme pár foteček. Některé jsou naše vlastní a některé máme půjčené z pionýrského facebooku, jejichž autorkou je úžasná Mirka Tolarová - děkujeme :-)


14. - 15.09. 2012 Nové Městečko 2012

Stejně jako každý rok , tak letos jsme 14.9 .2012 vyrazili do Nového Městečka ,kde se setkáváme se Sušickými Pionýry . V pátek jsme se sešli v 17:00 na vlakovém  nádraží v Horažďovicích ,sešlo se nás 52  a odtud  jsme jeli do Sušice . Tam na nás čekal autobus ,který nás odvezl do kempu v Novém Městečku . Po příjezdu jsme se ubytovali do chatek . Po ubytování následovala večeře ,ke které si každý opekl vuřt  nebo klobásu . Během večera dorazili Sušičtí vedoucí pionýrů , s nimiž jsme se přivítali . Poté měli děti volno a v 23.00 byla večerka . Druhý den ráno nám počasí moc nepřálo , tak jsme po snídani museli počkat až déšť přejde ,abychom mohli  vyrazit na procházku po okolí. K obědu nám přivezli  kuře  a po báječném obědě bylo připravený odpoledne pro děti .Na děti tam čekali různé soutěže například : střelba ze vzduchovky ,slaňování na lanech , běh na chůdách , kriket a mnoha dalších . Některé soutěže si vyzkoušeli i naši vedoucí  , do zábavného programu byla zahrnuta ukázka výcviků psů. Po  odpoledni strávené soutěžemi jsme vyrazili domů . V půl sedmé pro nás přijel autobus ,který nás odvezl až do Horažďovic . A my se můžeme opět těšit na další společný výlet .
A jako vždy na závěr, tady máme pár povedených foteček


15. - 17.06. 2012 Krajské setkání pionýrů 2012

O víkendu 15.-17. června 2012 se konalo Krajské setkání PIONÝRŮ. A protože to bylo letos v Sušici v Luhu, vyrazili jsme také.
Přestože nás jelo na naše zvyklosti „pouze“ 26 účastníků, byli jsme na setkání spolehlivě nejpočetnější skupinou z celkového počtu cca. 110 účastníků.

Po pátečním příjezdu jsme se ubytovali v chatkách po čtyřech. Vybalili jsme bagančata a vyrazili na večeři – byla rajská a kolínka. Poté jsme si dali první nástup, kde nás organizátoři seznámili s programem na celý víkend. Téměř ihned po nástupu bylo denní vystoupení šermířské skupiny Avalon (měli jsme je již také na táboře) a po setmění „ohnivá show“ taktéž od Avalonu.
V sobotu ráno jsme byli první na nohách – hlad je prostě hlad – a také abychom mohli vyrazit co nejdříve na výlet. Ti mladší jeli autobusem na Antýgl a odtud šli směrem na Turnerovu chatu, kde se občerstvili, trochu poškádlili Vydrýska a pak pokračovali po proudu řeky Vydry až k jejímu soutoku s Křemelnou na Čeňkově pile. A ti starší a „větší“ (nutno dodat že pouze Otaváci – žádná jiná organizace se k nám nepřidala) vyrazili v doprovodu „Tety Milči“ z PS Otava Sušice na asi 11 km túru. Začali jsme na Rokytě prohlídkou vystavených nerostů vyskytujících se na Šumavě a pokračovali na Tříjezerní slať, kde jsme si prohlédli rašeliniště a udělali malou pauzičku na sváču. No a z Tříjezerní slatě jsme šli podél Vchynicko-tetovského plavebního kanálu, s osvěžovací zastávkou u Hauswaldské kaple, až do Srní. Pochod jsme zakončili zmrzkou a limčou v tamní cukrárně. Ze Srní nás poté všechny svezl autobus do kempu. Ti otužilejší jsme ihned po příjezdu oblékli plavky a hurá do řeky na Fufernách – super osvěžení !!!. Ve večerních dílnách jsme si vyzkoušeli různé rukodělné práce. Potom následovala večeře – pěšáci s rýží – a pak táborák s takovou málo početnou, ale o to delší, soutěží kytaristů.
V neděli po snídani jsme absolvovali více či méně zdárně Pionýrský víceboj. Bylo to asi 12 nejrozličnějších úkolů, jako střelba z praku, prolézání pavoučí sítí, vědomostní soutěže atd. Na závěr bylo vyhlášení vítězů s předáváním odměn. A abych nezapomněl, také jsme si odvezli putovní pohár.
No a to už byl úplný závěr našeho setkání. Pak už byl jenom oběd a cesta domů.
A dlužno dodat, že počasí si organizátoři objednali přímo úchvatné.

Takže ahoj za rok ve Kdyni na celostátním setkání pionýrů, kde samozřejmě nemůžeme a nebudeme chybět.

A protože se celý víkend fotilo a fotilo, tak tady máte asi 220 fotek.


16. - 17.09. 2011 Nové Městečko 2011

Opět po roce jsme přijali pozvání PS Otava Sušice a vyrazili jsme na přespání do kempu u Nového Městečka.
Sraz jsme si dali v pátek odpoledne na vlakovém nádraží. Očekávali jsme dosti účastníků, ale
71 ! příchozích nás velice mile překvapilo a po našem příjezdu do kempu muselo naše hostitele přímo šokovat. Taková důvěra je pro nás určitě závazek pro příští akce. 
Po příjezdu do Městečka jsme se ubytovali v chatkách a něco povečeřeli ze svých zásob. Po setmění jsme žasli nad ohnivou show uspořádanou pouze pro nás šermířskou skupinou Avalon Plzeň.
Po krátké noci jsme posnídali a vyrazili na krátký výlet do nedalekého Annína. Když už jsme v Anníně byli, využili jsme možnosti a se staršími Otaváky jsme si prohlédli zdejší proslulou brusírnu skla. Protože byla sobota, pracoval jen jeden brusič, ale i tak to bylo s výkladem průvodkyně zajímavé. Posléze jsme se vydali do kopce ke kostelu
sv. Mořice (Mouřenec), kde jsme si prohlédli zevnitř kostnici. A dva "šťastlivci" dokonce šlapali v kostele měchy pro varhany.
Poté jsme už sešli zpět do kempu, kde byl obídek - letos výborně upečení pěšáci (kuřata) od Mirdi a Ivči :-). No a pak ... hurá na atrakce. Sušičtí si připravili mimo jiné střelbu ze vzduchovky, jízdu na laně, pavoučí síť, šlapadla, ukázku výcviku psů, již zmiňované šermíře Avalon, ... A kluci z PS Tuláci Klatovy pro všechny připravili parádní lanové centrum.
A jako všechno jednou končí i nám nastal čas a my jsme se vydali zpět domů.


Tak tenhle výlet se snad NEmohl NElíbit.
Takže za rok ahoj při další výpravě ... do Nového Městečka.

A jako vždy na závěr,
tady máme pár povedených foteček


28.10. 2010 Podzimní výprava na Šumavu

Využili jsme volna a vyrazili na pozvání PS Otava Sušice na "Podzimní výpravu na Šumavu". Na nádraží se nás sešlo úctyhodných 45 kousků (vč. rodičů, které bereme rádi s sebou stále častěji) a to ještě nemohli jet všichni. V Sušici jsme nastoupili do autobusu a přibrali pár dalších ze Sušice, co se nevešli do jejich. Celkem nás tedy bylo něco přes 100 účastníků !! Autobus nás vyklopil na Antýglu a tam jsme se rozdělili podle zdatnosti na dvě party. Ta zdatnější (cca. 50 turistů) vyrazila směr Vchynicko tetovský plavební kanál - občerstvení u Frűhaufů - Hauswaldská kaple až do Srní a ty měkčí šli z Antýglu přes Turnerovu chatu a zakončili svůj pochod na Čeňkově pile. Počasí nám vcelku přálo a věříme, že tahle akce nebyla zdaleka poslední. A tady máme pár fotek.


17.9. - 18.9. 2010 Nové Městečko 2010

Jako každoročně na začátku školního roku jsme vyrazili dvoudenní akci do Nového Městečka. Sešlo se nás více jak 45 účastníků a tak měl vlak co dělat, aby nás všechny popobral. Jsme línější než dříve a proto poslední roky ze Sušice už nechodíme pěšky, ale jezdíme pěkně autobusem až do Autokempu Nové Městečko. Ubytovali jsme se v chatkách po 2- 6 lidech a užívali jsme si sice chladnějšího, ale o to krásnějšího podvečera. Druhý den ráno po probuzení nás čekala procházka lesem k nedalekému vojenskému bunkru z 2. světové války a odtud jsme šli po skupinách až na vrchol přilehlého kopce na starou bezejmenou zříceninu. Po návratu z procházky jsme si pochutnali na obědě (kuřátko s chlebem) a poté už se celé odpoledne věnovali hrám, které pro nás byly připravené přímo v autokempu. V pozdních odpoledních hodinách jsme se rozloučili a odjeli zpátky domů. Výlet se nám moc líbil, máme spoustu nových zážitků. A tady máme nějaké fotky.


28. - 29. 05. 2010 Přespání v Sušici - "Dny Sušice"

V pátek 28.5.2010 jsme jeli na přespání do Sušice spojené s každoroční oslavou "Dny Sušice". Po příjezdu jsme se ubytovali v klubovně PS Otava Sušice a vyrazili jsme na samotné oslavy. Nejdříve jsme se až do úplné tmy vydováděli na dětském hřišti a odtud jsme se přesunuli na most, odkud všichni sledovali úchvatný ohňostroj. No a pak hajdy na kutě ... tedy jak kdo ... někteří asi spát nepotřebují. Ráno jsme vyrazili opět do města, kde byla vystoupení různých hudebních skupin, stánky se vším možným a hlavně nafukovací skluzavka. Pohádkového lesa jsme se ale již nedočkali, protože většina účastníků, toho měla "plné kecky" a tak jsme jeli po poledni domů. A tady je ještě pár fotiček


04.04. 2010 Jarní výprava do Velhartic

V sobotu 3.4.2010 jsme se vypravili i s rodiči na pozvání PS Otava Sušice na "Jarní výpravu do Velhartic". Vyrazili jsme ráno vlakem do Kolince a odtud pěkně po svých přes malebnou vesničku Hory Matky Boží až na hrad Velhartice. Počasí jsme si objednali přímo úchvatné a tak všech 26 účastníků (z Horažďovic) prošlo trasu dlouhou cca. 12 km s naprostou lehkostí a hlavně s úsměvem. Po prohlídce hradu, kde naší výpravu prováděl kromě pana kastelána i náš malý "klíčník" Albert, jsme sešli na parkoviště pod hrad, kde nás naložil autobus a dovezl všechny turisty až do Horažďovic. Všem se výprava moc líbila a už začínáme plánovat nějakou další.  A tady je ještě pár fotiček


25.12. 2009 1. ročník Vánočního pochodu "Jen tak"

klik pro zvětšení

Po loňském "nultém" ročníku jsme vyrazili na 1. ročník Vánoční pochodu "Jen tak". Trasa vedla z Horažďovic přes Ostrov, lávku spojující Malé a Velké Hydčice a Prácheň zpět do Horažďovic. Počasí nám na prosinec až nadmíru přálo a tak nás všech 23 účastníků + 1 miniúčastník (kočárek) dorazilo zdárně do HD. Akcička se zadařila a tak se můžeme těšit na příští již 2. ročník. A tady je pár fotiček


2.10. 2009 Hledání hradu

klik pro zvětšení

Dnes jsme se sešli před naší klubovnou v doprovodu kol. Bylo nádherné počasí, tak jsme vyrazili na cyklovýlet do přírody. Cílem naší cesty byla tajemná jeskyně a hrad. Jeskyní jsme prošli a dále pokračovali k hradu, kde jsme po chvilce hledání objevili poklad, který se nám moc líbil. Na závěr jsme se podepsali jako objevitelé hradu. Domů jsme se všichni vrátili celí, bez úrazů. A tady máte pár fotek.


18.9. - 19.9. 2009 Nové městečko 2009

klik pro zvětšení

Vypravili jsme se na dvoudenní výlet do Nového Městečka. Sešli jsme se na vlakovém nádraží, odkud jsme vyjížděli vlakem do Sušice, kde už na nás čekal autobus a odvezl nás až do Autokempu Nové Městečko. Když jsme dorazili na místo, tak jsme se ubytovali v chatičkách a prohlédli si okolí. Druhý den ráno po probuzení nás čekala procházka do krás Šumavy. Po návratu z procházky jsme si pochutnali na obědě a poté už se celé odpoledne věnovali hrám, které pro nás byly připravené přímo v autokempu. V pozdních odpoledních hodinách jsme se rozloučili a odjeli zpátky domů. Výlet se nám moc líbil, máme spoustu nových zážitků. Zde najdete fotky.


4.9. 2009 První schůzka

klik pro zvětšení
Tak jsme měli po prázdninách první schůzku, na které jsme se sešli v hojném počtu. Vypravili jsme se do přírody, kde jsme hráli zábavné hry jako je například na Kočku a myš. Poté jsme si opékali vuřty. Počasí nám sice moc nepřálo, ale nakonec jsme nezmokli.

1.7-17.7.2009 Letní tábor Málkov

Letošní tábor se i přes nepříznivé počasí vydařil. Celotáborová hra se nazývala I bohové musí být šílení. Děti při různých hrách sbíraly prstýnky, které poté měnily za mapy, které je přivedly k pokladu. Během tábora jsme strávili den v bazénu ve Strakonicích, uspořádali jsme dvě diskotéky, navštívili nás představitelé Timbersportu a v neposlední řadě si děti vyzkoušeli lanovou dráhu a raft. Myslíme, že si děti z letošního tábora odvezly spoustu zážitků a mají na co vzpomínat.
Nezapomeňte se podívat do Fotogalerie na fotky z letošního tábora a v případě zájmu zveřejnit svá díla (foto, video) napsat na email (otavaciweb@seznam.cz).


zvalidovanozvalidovano