O nás

Pionýr je demokratický, dobrovolný, samostatný a nezávislý spolek dětí, mládeže a dospělých. Opakovaně mu byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělen statut „Organizace uznaná pro oblast práce s dětmi a mládeží“ – aktuálně pro roky 2016 – 2021. V roce 2020 Pionýr oslavil 30 let od obnovení samostatné činnosti.

20200905_073133

Naše organizace vznikla 16. 9. 1964 zároveň se vznikem druhé základní školy v našem městě. V této době byla naše činnost spjatá s chodem školy.
Z kronik se dozvídáme, že jsme pomáhali v zemědělství, připravovali besídky k MDŽ, sportovali a jezdili na výlety a letní tábory. Před „Sametovou revolucí“  měla naše organizace asi 450 členů.

Po roce 1989 jsme se stali neziskovou organizací s demokratickými stanovami a začínali jsme skoro od začátku s minimem členů.


V současnosti je naše skupina v Horažďovicích známá spíše pod pojmem Otaváci, což je název základního dětského oddílu.
K původnímu oddílu Otaváci, přibyl v průběhu ještě oddíl „zajišťovací“ STARŠÍ a nedávno jsme se rozrosli o třetí, a tentokrát „střelecký“ airsoftový oddíl O.P.A.T.

Stěžejní akcí pro všechny 3 oddíly je určitě náš každoroční červencový letní tábor ve Lnářském Málkově.
Celý tábor trvá 17 dní. Účastníci tábora jsou ubytováni v celoplátěných stanech s trubkovou konstrukcí a dřevěnými postelemi. Jsme tak jeden z posledních stanových táborů, což nám dává ještě větší motivaci k udržení této dlouholeté tradice. Snažíme se pořádat tento tábor v takové cenové relaci, která je finančně přijatelná pro rodiny z našeho okolí.

Kromě pátečních schůzek a letního tábora pořádáme přes rok například třídenní zimní minitábor na Zelené Lhotě, cyklovýlety, schůzky s bruslením a následným přespáním v Sušici v tamní klubovně, noční schůzky s kinem a přespáním v klubovně, jarní a podzimní turistické výpravy, drakiády, koupačky v bazénu, podzimní přespání a následnou túru v Nepomuku, …
Mimo tyto akce spolupořádáme občerstvení na Horažďovické padesátce, nabízíme kytičky na Českém dnu proti rakovině, pleteme pomlázky a vydlabáváme dýně na trzích v Horažďovicích, účastníme se akce Ukliďme (si) Česko, … no je toho prostě HAFO moc. 

Otaváci

Oddíl Otaváci tvoří děti od 6 do 15 let, schází se pravidelně každý pátek a pod dohledem vedoucích hrají buď venkovní hry nebo tráví čas hrami či tvořením v klubovně. Pro děti je velice zajímavé, že se mohou sejít každý pátek se svými kamarády v jiném prostředí než je škola a mohou si zahrát zábavné hry, pro které se velice rychle nadchnou. V oddíle se mohou snadno naučit kolektivnímu chování, toleranci vůči ostatním a i trochu té zdravé soutěživosti.

Starší

starsi

Oddíl Starší je složen z náctiletých 15+ a především starších vysloužilců, kteří odvedou pro skupinu více práce manuálně než výukou těch mladších :). Jsou nepostradatelní pro bezproblémový klapot celé organizace a to především při organizování větších akcí a především při přípravě a samotném chodu letního tábora.

O.P.A.T.

Oddíl O.P.A.T. je nejmladší z našich oddílů a sdružuje děti, teenagery i matadory ve zralém věku (7 až 99 let) se společnou zálibou v airsoftové hře. V klubovně se věnují nácviku taktiky, maskování a dalším dovednostem, které pak realizují při bojích v přírodě.