vod

Vtejte na strnkch Pionrsk skupiny Prche (Otavci). Najdete zde informace tkajc se na skupiny. Poppad se k nm pipojte na facebooku @otavaci.prachen

Z rznch dvod upravujeme nstnku vtinou a ve tvrtek. Pi vtch akcch se vs vynasname informovat co nejdve to pjde.        Dkujeme za pochopen :-)


Novinky

29.04.2022 - P�id�ny fotky z Ukli�me �esko 2022 - Fotogalerie/Akce skupiny nebo ZDE
23.04.2022 - P�id�ny fotky z Jarn� proch�zky okol�m Rab� - Fotogalerie/Akce skupiny nebo ZDE
04.04.2022 - V sobotu 23.04. po��d�me Jarn� proch�zku - plak�tek ZDE
26.02.2022 - P�id�ny fotky z bruslen� s p�esp�n�m v Su�ici 2022 - Fotogalerie/Akce skupiny nebo ZDE
18.02.2022 - 25. �nora jedeme na bruslen� s p�esp�n�m - v�ce v Aktualit�ch nebo ZDE
07.02.2022 - P�id�ny fotky ze Zelen� Lhoty 2022 - Fotogalerie/Akce skupiny nebo ZDE
10.01.2022 - 4.-6. �nora jedeme na Zelenou Lhotu 2022 - v�ce v Aktualit�ch nebo ZDE
01.01.2022 - N� kalend�� 2022 - ke sta�en� ZDE
21.12.2021 - 25. prosince po��d�me 13. ro�n�k pochodu "Jen tak" - plak�tek ZDE
03.12.2021 - P�id�ny fotky z Mikul�sk� 2021 - Fotogalerie/Akce klubovny nebo ZDE
21.11.2021 - P�id�ny fotky z podzimn� v�pravy na �umavu - Fotogalerie/Akce skupiny nebo ZDE
10.11.2021 - V sobotu 20.11. jedeme na �umavu - plak�tek ZDE
16.10.2021 - P�id�ny fotky z Nepomuku 2021 - Fotogalerie/Akce skupiny nebo ZDE
06.10.2021 - 15. ��jna jedeme na p�esp�n� do Nepomuku - ve�ker� info v Aktualit�ch
06.09.2021 - P�id�ny fotky z letn�ho kempu - Fotogalerie/Klubovny nebo ZDE
05.09.2021 - P�id�ny fotky ze zahajovac� sch�zky s p�esp�n�m - Fotogalerie/Klubovny nebo ZDE
02.09.2021 - * POZOR * P�ihl�ky do odd�lu na rok 2021/2022 ke sta�en� ZDE
21.08.2021 - P�id�ny fotky z t�bora M�lkov 2021 - Fotogalerie/T�bor nebo ZDE
06.08.2020 - V p�tek 3. z��� zahajujeme sch�zky s p�esp�n�m - Plak�tek k akci ZDE
25.06.2021 - Plak�tek na letn� kempy z programu M�MT - M�lkov 2021 ZDE
04.06.2021 - P�id�ny fotky z LEGIOVLAKU v Hora��ovic�ch - Fotogalerie/Akce skupiny nebo ZDE
20.09.2020 - P�id�ny fotky ze zahajovac� sch�zky s p�esp�n�m - Fotogalerie/Klubovny nebo ZDE
21.08.2020 - P�id�ny fotky z t�bora M�lkov 2020 - Fotogalerie/T�bor nebo ZDE
29.05.2020 - �estn� prohl�en� o bezinfek�nosti ke sta�en� ZDE
07.03.2020 - V sobotu 21.03. po��d�me Jarn� proch�zku - plak�tek ZDE
12.01.2020 - 31.ledna - 02.�nora jedeme na Zelenou Lhotu 2020 - v�ce v Aktualit�ch
22.10.2019 - P�id�ny fotky z Nepomuku 2019 - Fotogalerie/Akce skupiny nebo ZDE
30.09.2019 - 18. ��jna jedeme na p�esp�n� do Nepomuku - ve�ker� info v Aktualit�ch
13.09.2019 - P�id�ny fotky z lezeck� sch�zky - Fotogalerie/Akce skupiny nebo ZDE
26.06.2019 - P�id�ny fotky z ��mick�ho jez�rka - Fotogalerie/Akce skupiny nebo ZDE
31.05.2019 - P�id�ny fotky z N�v�t�vy u hasi�� - Fotogalerie/Akce skupiny nebo ZDE
07.04.2019 - P�id�ny fotky z Jarn�ho pochodu - Fotogalerie/Akce skupiny nebo ZDE
05.04.2019 - P�id�ny fotky akce Ukli�me �esko - Fotogalerie/Akce skupiny nebo ZDE
19.03.2019 - V sobotu 06.04. po��d�me Jarn� proch�zku - plak�tek ZDE
04.02.2019 - P�id�ny fotky ze Zelen� Lhoty 2019 - Fotogalerie/Akce skupiny nebo ZDE
25.01.2019 - Nov� fotky z v�roby m�del v klubovn� - Fotogalerie/Klubovny nebo ZDE
07.01.2019 - 01.-03. �nora jedeme na Zelenou Lhotu 2019 - v�ce v Aktualit�ch
22.12.2018 - 25. prosince po��d�me 10. ro�n�k pochodu "Jen tak" - plak�tek ZDE
08.01.2018 - Nov� pl�n akc� na rok 2019 v sekci P�ipravovan� akce - ke sta�en� ZDE
28.06.2009 - Spu�t�n� nov�ho webu
zvalidovanozvalidovano